קורס מדריך עוצמתחיים

בקורס זה תלמד ידע חיוני ומקיף אודות החיים, שבעזרתו תגביר את יכולתך ועוצמתך האישית.

עם סיום החלק התיאורטי של הקורס, תתרגל ותעביר תהליכי עוצמתחיים, שמטרתם העלאת יכולות אישיות וסילוק השפעתם השלילית של טראומות העבר.

בחלק המעשי של הקורס, תעביר תהליכים לסטודנט אחר וכמובן תתנסה בעצמך בקבלת תהליכי עוצמתחיים. לאחר סיום כל מטלות הקורס ובחינה של כישוריך, תוסמך כמדריך של עוצמתחיים.

התוצר הסופי של הקורס:

  1. מדריך אשר למד היטב את הספר עוצמתחיים ושולט ביסודותיו.
  2. מדריך עוצמתחיים אשר מסוגל להעביר בהצלחה תהליכים של הקשבה ולהשיג תוצאות טובות על המתבהרים שלו.

3. מדריך אשר מסוגל להדריך אחרים ביסודות עוצמתחיים ובהעברת הקשבה למתבהרים שלהם.

 

  1. הקורס כולל קבלה ונתינה של תהליכי הקשבה והתמחות כמקשיב מקצועי.
  2. כל המסיים את הכשרתו, יקבל תעודת מדריך ויהיה זכאי לקבל עמוד פרסומי באתר עוצמתחיים.

מבוסס על הספר  "עוצמתחיים".