You are currently viewing אוסקר גוליאב

אוסקר גוליאב

אני סיימתי את קורס 'יסודות הלמידה'! זהו קורס מעולה ועוזר בחיים בצורה לא נורמאלית. הפקתי מהקורס הזה הרבה ידע ואני מתכוון ליישמו. אני מאוד נהניתי לעשות את הקורס ואני ממליץ עליו בחום, מכיוון שזה אחד הקורסים הכי טובים שקיימים. תודה לאיתן שהיה מאמן שלי בקורס!

כתיבת תגובה