You are currently viewing אליסה דוברובנר

אליסה דוברובנר

הקורס נתן לי עזרה בלימודים ובשיעורי בית. עכשיו אני גם יודעת איזה מחסומים יש ואיך אפשר לפתור אותם, ואני מרגישה שהשגתי את המטרה שלי בחיים.

כתיבת תגובה