You are currently viewing ג'ניה בלייכמן

ג'ניה בלייכמן

מרגישה שיש לי הרבה יותר ידע בתחום הלמידה, דברים ברורים לי, קל ללמוד כמעט כל דבר בחיים. בהחלט אשתמש בידע הזה גם בעבודה וגם בלימודים וגם בחיים.

כתיבת תגובה