You are currently viewing דבי אבישר
סיפור הצלחה דבי

דבי אבישר

הגעתי לקורס 'יסודות הלמידה' כשאני מותשת מהמחסומים ופחדים גם מכישלונות. במהלך הקורס אימן אותי איתן – שבזכותו ובתמיכתו המקצועית הפסקתי לפחד מלימודים ואפילו חיכיתי לשעות הלימודים. איתן חולל שינוי גדול בגישה שלי ללימודים. הקורס הקנה לי מושגים חדשים ופרקטיים שבעזרתם חזרתי לספסל הלימודים באוניברסיטה. אני רוצה להודות לאיתן ולעוצמתחיים שהביאו אותי עד כאן. בסיום הקורס אני מרגישה חופשייה ממחסומים ומאושרת על ההתמדה שלי וההישגים שלי. בהערכה רבה, דבי אבישר.

כתיבת תגובה