You are currently viewing זאהר ניג'ם

זאהר ניג'ם

קורס 'שליטה נכונה' הוא קורס חזק שנותן כלים וכוח לשלוט באופן חיובי על אנשים וחפצים סביבך. הקורס מעלה את רמת המודעות. שליטה על הדברים זה כוח וידע שצריך לדעת וליישם בחיים. וכן זה מעלה אותי בסולם הרגשות ונותן תחושה של כוח, שליטה ורוגע. תודה לאמיליה ולסופי על התמיכה במשך כל הדרך! אני כבר מיישם את הכלים שלמדתי בקורס ורואה תוצאות מדהימות.

כתיבת תגובה