You are currently viewing יעל וייצמן

יעל וייצמן

אני מרגישה שאחרי קורס 'שליטה נכונה', יש לי יותר ביטחון ועוצמה לעבור את השנה החדשה בבית ספר. וקיבלתי את אמיליה המאמנת הכי טובה בעולם.

כתיבת תגובה