You are currently viewing יריב מרמור

יריב מרמור

קורס מרתק. הידע בקורס 'יסודות הלמידה' נותן לי ביטחון שאני יכול ללמוד כל דבר בעולם וליישם אותו. הוא גם עוזר לי ללמד אחרים ולהבין מאיפה נובעים הקשיים שלהם ואיך לעזור בתחום ההוראה שלי.

כתיבת תגובה