You are currently viewing יריב מרמור

יריב מרמור

קורס 'שליטה נכונה' הוא קורס מצוין שמלמד איך להשיג עוצמה בכל תחום בחיים בדרך מאוד פשוטה ליישום. אני רואה איך דברים שפעם היו מתסכלים אותי, היום הם עובדים בקלות וביעילות אחרי שיישמתי ותרגלתי את החומרים. יופי של קורס!

כתיבת תגובה