You are currently viewing עידן אבני
סיפור הצלחה עידן אבני

עידן אבני

קורס 'תקשורת יעילה' מאוד עזר לי לשלוט בתקשורת. אם מישהו אומר לי משהו שמן הסתם קשה לי לשמוע, אז היום זה כבר נעשה יותר קל. אני רואה סיטואציות מלמעלה ויודע להגיב עם אהדה. אני מרגיש ממש טוב עם הקורס. קל לי ליישם את משולש ההבנה עם אחרים.

כתיבת תגובה