You are currently viewing רבקה סלים

רבקה סלים

הגעתי לקורס 'יסודות הלמידה' בעקבות הצטרפות הבן שלי לקורס – רציתי להבין את מחסומי הלמידה של הבן שלי – אני מורה 25 שנים ורק עכשיו בעקבות הקורס גיליתי ולמדתי את מחסומי הלמידה. רק היום אחרי הקורס אני יודעת שיטות איך להבהיר מילה לא מובנת. אני מאוד גאה בזה שלמדתי את זה עכשיו, אף פעם לא מאוחר. אני לוקחת את זה לעבודה שלי בתור מורה לכיתה שלי ולתלמידים שלי. אני מרגישה שעכשיו אני יכולה יותר לעזור לתלמידים שלי וגם לבן שלי ולעצמי. אני מיישמת את הכלים שקיבלתי, וכבר רואים עלי את השינוי. אני מאוד שמחה שהצטרפתי לעוצמתחיים!

כתיבת תגובה