סיפורי הצלחה – שליטה והתכוונות

עידן אבני
סיפור הצלחה עידן אבני

עידן אבני

בקורס 'שליטה נכונה' הבנתי שאין כמו שליטה ושמזכירים את המילה הזו היא לא חייבת לבוא בקונוטציה שלילית. אין כזה דבר שליטה שהיא לא נכונה, כן יש דבר כזה אדם שמפעיל שליטה לא נכונה. עכשיו אני…

אין תגובות