מבדק אישיות של עוצמתחיים להתפחות אישית

מבדק אישיות של מרכז עוצמתחיים מאפשר לך לגלות מהן תכונות האישיות החזקות שלך, ולהתמקד על התכונות החלשות אשר מונעות ממך לממש את העוצמה והפוטנציאל המלא שלך.

ניתוח המבדק באמצעות המאמנים של מרכז ושיטת עוצמתחיים, יאפשר לך לבנות מסלול אימון והדרכה ייחודי עבורך לחיזוק נקודות האישיות החלשות שלך. ביצוע מסלול האימון ההדרכה והלמידה יעלה אותך לדרך להשגת עוצמה אישית.

מצ"ב שאלון אישיות של עוצמתחיים ובו 200 שאלות. במידה והנך מעוניין מלא את השאלון לפי ההנחיות והעבר אלינו לקבל את התוצאות בפגישה אישית במרכז עוצמתחיים רחוב הנביאים 28,  חיפה, טל 073-2513601

הנחיות למילוי מבדק האישיות

קרא את השאלה ככל הנדרש עד שתבין אותה היטב.

  1. ענה על השאלה מיד כשהבנת אותה, אל תתעכב עליה זמן רב מדי.
  2. ענה על השאלות בהתאם להרגשתך עכשיו ומצבך בהווה.
  3. ליד כל שאלה שלושה עיגולים, בהם יש לסמן את תשובתך בהתאם לאפשרויות אלה:
  • לא, בדרך כלל לא
  • לא בטוח, אולי
  • כן, בדרך כלל כן

הערה למשתמשים בטלפון: 
יש לסובב את המכשיר לתצוגה אופקית על מנת שכל השאלון יופיע במסך בלי להיחתך.